Het chocoladeplaatje en andere vinyl-mysteries – Frits Jonker

chocoladeplaatjes
Omslagontwerp voor Frits Jonker