Het grote Willem Frederik Hermans boek

Vormgeving binnenwerk Het Grote Willem Frederik Hermans Boek voor Nijgh & Van Ditmar